Post Thumbnail
May 8, 2017

Hej Linda Renner!

Hej Linda Renner! Du är byggprojektledare på Parkeringsbolaget för P-hus Skeppsbron, vad har ni jobbat med i år?

Läs mer
Post Thumbnail
May 8, 2017

Fyra frågor till Rune

Vi ställde några frågor till Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling som har bråda dagar just nu.

Läs mer
Post Thumbnail
May 2, 2017

Historien om Skeppsbron i bokform

Med sin händelserika historia är Skeppsbron en av de mest betydelsefulla stadsdelarna inom Göteborgs vallgrav. Något som ska bevaras och levandegöras på bästa möjliga sätt. Två författare, Kristian Wedel och Lars O. Carlsson, skriver just nu en bok om Skeppsbron.

Läs mer
Post Thumbnail
April 21, 2017

Fem byggherrar utsedda att utveckla kvarteren på Skeppsbron

Älvstranden Utveckling har idag fattat beslut om tilldelning på den markanvisning som utlystes i början av året. Den intresserade många starka aktörer där de allra flesta mötte anvisningens högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. Utvärderingen gjordes i form av en sammanvägning av bedömd kvalitet och offererat pris.

Läs mer
Post Thumbnail
April 19, 2017

Nu rustar vi Skeppsbron 4 för framtiden

Nu påbörjas projektet med att grundförstärka och rusta upp Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren). Den första etappen beräknas pågå fram till nästa årsskifte.

Läs mer
Post Thumbnail
March 27, 2017

Se filmen när P-arken kastade loss ifrån Skeppsbron

Missade du tillfället när P-arken flyttades eller undrar du varför den inte finns vid Skeppsbron längre? Se filmen.

Läs mer
Post Thumbnail
March 10, 2017

P-arken lägger till vid Lilla Bommen

P-arken har legat i Skeppsbron sedan den kom till Göteborg 1991. Nu är det dags att flytta på sig - men inte så långt. På tisdag den 14 mars kommer den i stället ligga förankrad vid Lilla Bommen. Om vädret inte ställer till det.

Läs mer
Post Thumbnail
February 27, 2017

Hej Rune Arnesen, projektchef för Skeppsbron!

Kan utvecklingen av Skeppsbron medverka till ökad integration?
– Skeppsbron kan i sig inte lösa problemen med integration men utformningen av området och innehållet kan bidra till att alla känner sig välkomna. Vi vill skapa en mötesplats för människor. Stenpiren resecentrum bidrar till ett flöde där människor från många delar av staden möts, likaså kajpromenaden, Redareparken och badet.

Läs mer
Post Thumbnail
February 17, 2017

Kinesiska muren rustas för framtiden

I februari inleder Higab grundförstärkningen av Skeppsbron 4 (Kinesiska muren).

Läs mer
Post Thumbnail
January 27, 2017

Kajgaraget först ut

Parkeringsbolaget har genom offentlig upphandling valt Skanska som totalentreprenör för parkeringsanläggningen på Skeppsbron i Göteborg.

Läs mer